• O nama
 • Publikacije
 • MY WAY PROJEKT
 • Stroke Riskometar
 • HEP-I-MOZAK

HRVATSKO DRUŠTVO ZA PREVENCIJU MOŽDANOG UDARA (HDPMU) osnovano je 1997. godine sa zadaćom da temeljem najnovijih spoznaja u medicinskoj znanosti spriječi nastanak moždanog udara kod ugroženih osoba, te da isto tako unaprijedi dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od moždanog udara.
 

CILJEVI

 • temeljem najnovijih spoznaja u medicinskoj znanosti spriječiti nastanak moždanog udara kod ugroženih osoba
 • unaprijediti dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od moždanog udara
 • unapređivanje rada na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji moždanog udara interdisciplinarnim pristupom
 • unapređivanje javnozdravstvenog prosvjećivanja pučanstva putem mass medija, s naglaskom na važnost ranog otkrivanja rizičnih čimbenika odgovornih za nastanak moždanog udara te posebno mogućnosti njihove prevencije
 • poticanje stvaralačke znanstveno-stručne inicijative članova i kontinuirani rad na unapređenju znanosti u oblasti prevencije moždanog udara
 • organiziranje znanstveno-stručnih skupova, seminara i savjetovanja


MISIJA

Naša misija je spriječiti ponavljanje moždanog udara te uključivanje javnosti i rizičnih skupina u naše javno-preventivne programe!

VIZIJA

Podizanje opće svijesti o problemu moždanog udara u Hrvatskoj, koji će dovesti do suzbijanja broja moždanih udara kreirajući zdravije i svjesnije društvo naša je vizija.

UPRAVNI ODBOR
Predsjednik: Doc. dr.sc. Hrvoje Budinčević
Prva dopredsjednica: Akademkinja Vida Demarin
Drugi dopredsjednik: Hrvoje Jurlina

MEĐUNARODNI SAVJETODAVNI ODBOR
Članovi: Prof. dr.sc. Kurt Niederkorn, prof. dr.sc. Roman Haberl, Prof. dr. sc. David Russell, Prof. dr.sc. Natan Bornstein, Prof.dr.sc. Anita Arsovska

SEKCIJE
ZNANSTVENO-STRUČNI ODBOR 
Predsjednica: akademkinja Vida Demarin

ODBOR ZA OSOBE S MOŽDANIM UDAROM I ČLANOVE OBITELJI
Predsjednik: Hrvoje Jurlina

KONTAKT
Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara / Croatian Stroke Society
Ulica grada Vukovara 271/4 - Poštanski pretinac 7
10119 Zagreb
Hrvatska
tel/fax: +385 1 551 31 37  
e-mail: croatianstrokesociety@gmail.com
e-mail: mozdaniudar.hr@gmail.com
web: www.mozdaniudar.hr
OIB: 41440899296
IBAN: HR2623600001102431965
Matični broj: 01322443
RNO: 0101946

Registarski broj u registru udruga: 00000016
Godina osnutka: 1997. 

ČLANSTVA: 
Central and Eastern Stroke Society (član World Stroke Organisation)
Stroke Alliance for Europe
European Stroke Organisation 

Publikacije

U nastavku se nalaze publikacije naših članova i suradnika - priručnici za osobe koje su preboljele moždani udar, priručnici za prevenciju moždanog udara, osobna iskustva. 

Brošure u suradnji s European Stroke organisation & Stroke Alliance for Europe

1. Osnove skrbi moždanog udara (za laike)

2. Osnove skrbi moždanog udara (za zdravstvene radnike)


Brošure u suradnji sa Stroke Alliance for Europe

                     
 
v. 2023                            v.2023                          v.2023                        v.2023                       v.2023. 


Vida Demarin i suradnici

                      
Ivančica MatušaSanjica Vlašić, Hrvoje Budinčević


 

 
 


logo MyWay


O projektu  ''MY WAY''Europsko suradno i inovativno partnerstvo za promicanje fizičke aktivnosti nakon moždanog udara
 
Svake godine u Europi se bilježi 1.6 milijuna novih moždanih udara, s prevalencijom od 3,5 milijuna slučajeva.
Stopa novih moždanih udara i smrti kao posljedice moždanog udara, uz korekciju prema dobi, smanjila se tijekom posljednja dva desetljeća u svim europskim zemljama. To se smanjenje pripisuje uspješnim preventivnim strategijama, poput kontrole krvnog tlaka i prestanka pušenja. U prosjeku, poboljšanje je izraženije u zemljama zapadne Europe, povećavajući tako već postojeću razliku između Istoka i Zapada. Međutim, zbog starenja europske populacije te povezanošću između rizika za moždani udar i dobi, broj osoba koje obolijevaju od moždanog udara kontinuirano se povećava.
Invaliditet kao posljedica moždanog udara ovisi o zahvaćenom području mozga te o mogućnostima i brzini primjene liječenja. Osobe koje su preboljele moždani udar mogu imati širok raspon fizičkih i psiholoških posljedica koje koje utječu na njihove aktivnosti svakodnevnog života. S dobrodošlim poboljšanjem stope preživljenja, raste i broj osoba kojima je potrebna skrb i njega te rehabilitacija nakon moždanog udara, povećava se teret moždanog udara na obitelj, zajednicu i zdravstveni sustav.  Analiza epidemioloških razlika u moždanom udaru i razlike u skrbi o samoj bolesti važna je u pronalasku razloga nejednakosti te u stvaranju plana i intervencija kako bi se smanjile razlike između različitih zemalja Europe. 
Ovaj će projekt osim toga stvoriti dodatnu vrijednost sljedećim aktivnostima:
 1. Kreiranje 'Zlatnih pravila' za tjelesnu aktivnost kod pacijenata koji su preboljeli moždani udar u Europi
 2. Organizacija tečaja 'Osposobljavanje trenera' za zdravstvene djelatnike i sportske stručnjake za implementaciju protokola vježbanja te o tome kako informirati i komunicirati s pacijentima o važnosti tjelesne aktivnosti.
Svim rezultatima projekta moći će se pristupiti putem plana diseminacije, kao i putem dostupne digitalne platforme.

Ciljevi:
Iz perspektive zajednice, promoviranje tjelesne aktivnosti postaje prioritet u zdravstvenim planovima, budući da pristup mora biti sveobuhvatan, na razini populacije i održiv. Suradne udruge u projektu potiču na sudjelovanje u sportu i tjelesnoj aktivnosti. Jedan je od ciljeva i promoviranje edukacije u sportu i edukacije kroz sport.

Aktivnosti:
Analiza lokalnog konteksta  - Izvješće
Nedostaju uniformirani podatci o moždanom udaru i ishodima moždanog udara među europskim zemljama. Usporedbe o skrbi o moždanom udaru diljem Europe važne su kako si svaka zemlja mogla pružiti bolju skrb oboljelim osobama. Kako bismo mogli korektno usporediti skrb u različitim zemljama, populacijama i zdravstvenim sustavima, potrebno nam je koordinirano međunarodno prikupljanje podataka, uzimajući u obzir perspektivu osoba koje su preboljele moždani udar te udruge pacijenata.  Iz tog razloga, udruge pacijenata koje sudjeluju u projektu provode analizu lokalnog konteksta u svojoj zemlji, uključujući: epidemiologiju moždanog udara, organizaciju nacionalnog zdravstvenog sustava, skrb u moždanom udaru te rehabilitaciju moždanog udara, kako bi se razvili programi tjelesne aktivnosti za osobe koje su preboljele moždani udar koji trenutno nisu dostupni.Za izvješće kliknite na sliku. 

Identifikacija dobre prakse
Svaka će suradna udruga u projektu identificirati postupke dobre prakse, istražujući u vlastitoj zemlji čimbenike koji promoviraju ili otežavaju provođenje tjelesne aktivnosti u osoba koje su preboljele moždani udar analizom uspješnih i neuspješnih iskustava te pretraživanjem literature u međunarodnim bazama podataka, kako bi se stvorilo idealno i provedivo rješenje imajući u vidu različit kontekst europskih zemalja.

Definicija Zlatnih pravila tjelesne aktivnosti osoba koje su preboljele moždani udar u Europi
Temeljem rezultata analize lokalnog konteksta te identifikacije dobre prakse, suradne udruge u projektu pripremit će okvir sa Zlatnim pravilima za tjelesnu aktivnost u osoba koje su preboljele moždani udar u Europi. 'Zlatna pravila' bit će pravila za provođenje tjelesne aktivnosti s osobama koje su preboljele moždani udar, što činiti, a što izbjegavati; plan izrade, implementacije i evaluacije različitih pristupa tjelesnoj aktivnosti dugoročno nakon moždanog udara, kako bi se pacijentima ponudile različite mogućnosti ovisno o individualnim željama i ranijim sportskim aktivnostima.

Organizacija tečaja 'Osposobljavanje trenera' u Rimu za zdravstvene djelatnike i sportske stručnjake te potom nacionalne replikacije tečaja
Temeljem rezultata analize lokalnog konteksta, identifikacije dobre prakse te definicije 'Zlatnih pravila' za tjelesnu aktivnost u osoba koje su preboljele moždani udar, implementirat će se edukacijske aktivnosti. Metodologija 'Osposobljavanje trenera' koristit će se za implementaciju edukacijskih aktivnosti organizacijom tečaja za zdravstvene djelatnike i sportske stručnjake iz svake suradne zemlje. Završetkom tečaja, ovi će djelatnici biti osposobljeni educirati druge zdravstvene i sportske stručnjake u svojoj zemlji.

Neke od tema o kojima će se raspravljati tijekom edukacije su:
 • Moždani udar (epidemiologija, patofiziologija, liječenje, rehabilitacija)
 • Tjelesna aktivnost u specifičnim populacijama
 • Utjecaj tjelesne aktivnosti na moždani udar (aerobno vježbanje, trening snage, trening fleksibilnosti)
 • Od teorije do prakse: selekcija kandidata, važnost testova evaluacije, propisivanje vježbanja, važnost individualizacije, mjere ishoda, važnost sigurnosti)
 • Perspektiva od strane pacijenta: utjecaj na pacijenta, obitelj i zajednicu, razlike diljem Europe, važnost promicanja ciljeva i umrežavanja
 

 

Prijava za volontiranje


Pristupnica za članstvo